آب زنید راه را هین که نگار می رسد .........

مولای متقیان حضرت علی (ع) :

هر روزی که در آن معصیت نکنیم آنروز عید است .

آب زنید راه را هین که نگار می رسد

مژده دهید باغ را بوی بهار می رسد

راه دهید یار را آن مه ده چهار را

کز رخ نور بخش او نور نثار می رسد

چاک شدست آسمان غلغله ایست در جهان

عنبر و مشک می دمد سنجق یار می رسد

رونق باغ می رسد چشم و چراغ می رسد

غم به کناره می رود مه به کنار می رسد

تیر روانه می رود سوی نشانه می رود

ما چه نشسته ایم پس شه ز شکار می رسد

باغ سلام می کند سرو قیام می کند

سبزه پیاده می رود غنچه سوار می رسد

خلوتیان آسمان تا چه شراب میخورند

روح خراب و مست شد عقل خمار می رسد

چون برسی به کوی ما خامشی است خوی ما

زان که ز گفت و گوی ما گرد و غبار می رسد 

(مولوی) 

یا مقلب القلوب والابصار   ؛  یامدبر الیل و النهار  ؛  

یا محول الحول والاحوال   ؛  حول حالنا الی احسن الحال

 سال نو مبارک 

سال خوب و نیکو همراه با خوشبختی و سعادت و کامیابی برای

همه ی شما هموطنان عزیز از درگاه خالق جهان آرزومندهستیم.

 

 

عید شما مبارک  

  

 

 

 

 

 

 

 

هر روزتان نوروز        نوروزتان پیروز 

سال خوب و پر بارو برکت داشته باشد.


/ 0 نظر / 77 بازدید