نماز اول وقت

نماز  اول وقت

در یکی از مجالس مناظره امام رضا (ع) با عمران صابی < از دانشمندان برجسته آن دوران >  درباره توحید و خداشناسی بحثی در گرفت ؛ عمران هر سئوالی می پرسید امام رضا (ع)  با استدلال محکم پاسخ می گفت ، بحث و مناظره به اوج خود رسید و کاملا داغ شده بود ؛ در همین هنگام وقت ظهر فرا رسیده بود امام رضا (ع) به یاد نماز افتاد

و به مامون گفت :

 وقت نماز فرا رسید 

عمران صابی گفت : ای آقای من  ،  دنباله بحث و بررسی و پاسخ به سئوال من را قطع نکن (  بنشین و بعد از پایان بحث ، برای نماز برو )

امام رضا (ع) تحت تاثیر  احساسات عمران صابی قرار نگرفت  و نماز اول وقت خود را فدای بحث بررسی نکرد وبا کمال قاطعیت فرمود:

نماز را می خوانیم و باز می گردیم  . 

آ نگاه امام رضا(ع) با همراهان خویش برخاست و نماز را بجای آورد و پس از نماز به همان مجلس بازگشت و به بحث و بررسی ادامه داد .

(شیخ صدوق-عیون اخبارالرضا، باب 69 ،ج2 ،ص282 )


/ 0 نظر / 17 بازدید