یا موسی بن جعفر الکاظم (ع)

شهادت جانگداز هفتمین پیشوای

شیعیان جهان باب الحوایج

 حضرتامام موسیالکاظم (ع)  به

پیشگاه حضرتولی عصر (عج)وهمه

دوستداراناهل بیت تسلیتباد.

بهترین چیزی که بنده بعد از شناخت خدا به

وسیله آن به درگاه الهی تقرب پیدامیکند ،

نماز است .

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید