مظلوم تاریخ علی (ع)

علی امشب چرا بهر عبادت برنمی خیزد؟

چرا شیر خدا بهر طاعت برنمی خیزد؟

امام علی (ع) :

صبر بر دو گونه است :

صبر در انجام کار خوبی که دوست نداری و صبر

بر ترک کار بدی که دوست داری .

 

شهادت بزرگ مرد عالم خلقت مولی الموحدین

حضرت امام علی (ع) بر عاشقان حضرت و

دوستداران اهلبیت (ع) تسلیت باد.

   

/ 0 نظر / 18 بازدید