زائری بارانی ام ، آقا بدادم می رسی ؟

هشتمین  دردانه  زهرا (س) بدادم می رسی ؟

زائری بارانی ام ، آقا بدادم  می رسی ؟

بی پناهم، خسته ام ، تنها ؛ بدادم  می رسی ؟

گرچه آهو نیستم ، اما پر از دلتنگی ام

ضامن چشمان آهوها ، بدادم  می رسی ؟

ار کبوترها که می پرسم ، نشانم می دهند 

گنبد و گلدسته هایت را ، بدادم  می رسی ؟

ماهی افتاده بر خاکم ، لبالب تشنگی

پهنه آبی ترین دریا ، بدادم  می رسی ؟

ماه  نورانی  شبهای سیاه  عمر  من

ماه من ، ای ماه من ، آیا بدادم  می رسی ؟

من دخیل التماسم را به چشمت بسته ام

هشتمین دردانه زهرا(س) ، بدادم  می رسی؟

باز هم مشهد، مسافرها، هیاهوی حرم

یک نفر فریاد زد : آقا ، بدادم  می رسی ؟

(شاعر : رضا نیکوکار)

/ 0 نظر / 21 بازدید