یا ضامن آهو ادرکنی

میلاد نور مبارک باد

  

 السلطان ابوالحس علی بن موسی الرضا (ع)

 

امام رضا (ع) :

ایمان چهار رکن است :توکل بر خدا

، رضا به قضای خدا ، تسلیم به امر

خدا ، واگذاشتن کار به خدا .

آقا به دادم می رسی ؟ 

زائری بارانی ام آقا به دادم می رسی ؟

بی پناهم خسته ام آقا به دادم می رسی؟  

از کبوترها که می پرسم ،نشانم می دهند 

گنبد و گلدسته هایت را ، بدادم می رسی؟

گر چه آهو نیستم اما پر از دلتنگی ام

ضامن چشمان آهوها به دادم می رسی ؟

ماهی افتاده برخاکم لبالب تشنگی

پهنه آبی ترین دریا به دادم می رسی ؟

ماه نورانی شبهای سیاه عمر من 

ماه من ، ای ماه من آیا به دادم می رسی ؟

من دخیل التماسم را به چشمت بسته ام 

هشتمین دردانه زهرا به دادم می رسی ؟

باز هم مشهد، مسافرها، هیاهوی حرم

یک نفر فریاد زد ؛ آقا به دادم می رسی ؟

 

فرخند میلاد هشتمین ستاره

درخشان آسمان ولایت و امامت

شمس الشموس امام رئوف

حضرتعلی بنموسی الرضا (ع)

برهمه مسلمینو شیعیان و

دوستداران آن حضرتتبریک و تهنیت

باد .

  

/ 0 نظر / 13 بازدید