مراسم عزاداری جوش زنی

مراسم قدیمی و سنتی جوش زنی 

هرشب از ساعت 8 در مسجد کبیر

 برگزار می گردد

از عموم عزیزان و دوستداران اهل

بیت جهت شرکت دراین مراسم

دعوت بعمل می آید .


/ 0 نظر / 18 بازدید